Hoe wij werken om onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken

Written by Wellspect Nederland, 25-jun-2021

Wij weten dat de productie, het transport en de afvoer van onze producten een impact hebben op het milieu en een aanzienlijke hoeveelheid broeikasgassen uitstoten die bijdragen aan klimaatverandering. Wij werken actief aan het terugdringen van de schadelijke impact op het klimaat en zorgen er tegelijkertijd voor dat wij ons aanpassen aan de bestaande medische richtlijnen. Ook gaan wij de uitdaging aan om een toekomstig klimaatneutraal product te ontwikkelen.

NL SoMe Blog 2-1

Wij streven ernaar om onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen. Het optimaliseren van het energieverbruik, procesoplossingen, water en papier en het minimaliseren van afval zijn aandachtspunten om de gevolgen voor het milieu te verminderen zonder concessies aan de kwaliteit van onze producten te doen.

Wij voeren gedetailleerde levenscyclusanalyses (LCA's) uit voor onze LoFric-producten en op basis hiervan kunnen wij de milieu-impact daarvan berekenen, inclusief een CO2-voetafdruk voor elk product.

Door het werken met LCA's leren wij ook welke onderdelen en processen de grootste impact op het milieu hebben. Deze kennis wordt gebruikt om ons te helpen onze producten te verbeteren en duurzamer te maken.

De hoeveelheid verpakkingen die onze gebruikers moeten verwerken, is een bekend probleem. Onze dozen zijn ontwikkeld om onze producten tijdens opslag en transport te beschermen, zijn gemakkelijk te openen en te gebruiken en zijn vervolgens eenvoudig op te vouwen voor transport naar een recyclingstation.

Wij streven er ook naar om bestaande materialen te vervangen om onze voetafdruk te verkleinen, door in multifunctionele teams in het gehele bedrijf te werken. Zo is in 2020 de LoFric Sense-verpakkingsfolie vernieuwd en is de beschermlaag van aluminiumoxide verwijderd. Dit resulteerde in een jaarlijkse afname van de CO2-voetafdruk van LoFric Sense, vergelijkbaar met de uitstoot van 153.000 km door een dieselauto.

Een probleemoplossende cultuur was de sleutel tot succes. Voor alle uitdagingen hebben we met elkaar de oplossingen gevonden

Jeanette Häggedahl, Process Operator

Een ander voorbeeld is het nieuwe coatingprocedé dat werd geïmplementeerd op onze Zweedse productielocatie. Dit procedé vermindert de impact op het milieu door de ecologische voetafdruk te halveren, het waterverbruik bijna volledig te elimineren en milieuvriendelijkere chemicaliën voor de katheters te gebruiken. Multifunctionele samenwerking en een probleemoplossende cultuur waren de sleutel tot het succes van het project.

Na de overname in 2016 van de productievestiging in Kazan hebben wij ook onze ambities voor deze vestiging hoger bijgesteld. Er is reeds aanzienlijk vooruitgang geboekt met het onderling afstemmen van de normen van die vestiging op die van de productiefaciliteit in Zweden, waaronder:

  • Implementatie van systemen om het niveau van de blootstelling aan oplossingen en chemicaliën met gebruikmaking van de Europese maximale blootstellingsniveaus te bewaken
  • Upgrade van het ventilatiesysteem om de hoeveelheid uitstoot waaraan onze operators worden blootgesteld, te verminderen
  • Verbeterde ergonomie, inclusief de juiste schoenen, werkbanken, beschermingsmiddelen en werkmethoden
  • Verbeterde nooduitrusting en training

Dankzij de gezamenlijke inspanningen van onze productievestigingen hebben we een beter milieu kunnen creëren voor zowel onze operators als de planeet

Bertan Baran, Plant Manager

Wij zijn er trots op dat wij ons al heel lang inspannen voor een kleinere ecologische voetafdruk. En wij hebben ons doel nog niet bereikt.

Meer informatie kunt u vinden in ons Duurzaamheidsrapport 2020