Welke blaasmanagementmethode geeft het beste resultaat bij preventie van urineweginfecties

Written by Merel Zitter, 17-apr-2020

Find me on:

Gezien de verscheidenheid aan definities die wordt gebruikt om urineweg-infecties (UWI’s) te diagnosticeren, vindt u in deze review een overzicht van het klinische bewijs over de verschillende blaasmanagementmethoden met betrekking tot het UWI-risico.

1245857-Graphic Bladder management method best for UTI prevention Mobile-U

De review van Kinnear et al., 2020 geeft een overzicht van in aanmerking komende studies die de UWI-incidentie vergelijken tussen neurogene blaaspatiënten die blaasdrainagemethoden uitvoeren via een transurethrale katheter (TUC), suprapubische katheter (SPC) of intermitterende zelfkatheterisatie (ISC). Gezien de grote variabiliteit in de definities die wordt gebruikt om UWI te diagnosticeren, geeft deze review een overzicht van het klinische bewijs dat gedurende een periode van 30 jaar is geproduceerd.

Katheter-gerelateerde UWI's zijn wereldwijd de meest voorkomende infecties binnen de gezondheidszorg.
Deze worden geassocieerd met een verhoogd aantal ziekenhuisopnames, kosten, morbiditeit en mortaliteit. Ook blijft het aantal patiënten dat getroffen wordt door een neurogene blaas groeien en omvat het verschillende patiëntengroepen met bijvoorbeeld multiple sclerose, de ziekte van Parkinson en beroerte. Veel van deze patiënten zijn aangewezen op blaaslediging met een katheter en hebben daardoor een verhoogd risico op infecties en complicaties en een mindere kwaliteit van leven. Ook zullen ze vaker de huisarts of het ziekenhuis moeten bezoeken. Gezien de hoge frequentie en impact van dit type infectie, zal de preventie van UWI een belangrijke overweging zijn bij de keuze van de drainagemethode.

De gouden standaard voor het voorkomen van UWI
Intermitterende katheterisatie (IC) bootst het normaal functioneren van de blaas het beste na. Aangenomen wordt dat door het ontbreken van een constant urethraal vreemd lichaam de functie van de urethrale sluitspier behouden blijft en het voorkomen van UWI’s verlaagt. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van zowel de European Association of Urology (EAU) als van de American Urological Association (AUA). Deze organisaties beschrijven IC als de gouden standaard als het gaat om het voorkomen van UWI. Echter is er kritiek geuit dat de door deze richtlijnen aangehaalde literatuur van onvoldoende kwaliteit is, wat het belang vergroot van deze recente systematische review van de literatuur tussen 1986 en 2019.

Kinnear et al., 2020 vertegenwoordigt de eerste review voor het systematisch vergelijken van de impact van verschillende blaasdrainagemethoden met katheters op het voorkomen van urineweginfecties (UWI's) bij patiënten met een neurogene blaas. In de onderzochte studies waren meer dan 2000 patiënten geïncludeerd met een neurogene blaas als gevolg van dwarslaesie en de resultaten concludeerden dat het gebruik van IC wordt geassocieerd met lagere UWI-percentages dan TUC en SPC.

Download hier de Publication Highlight

Onderwerp: Urineweginfectie (UWI), Catheter-associated UTI (CAUTI), zelfkatherisatie, blaasmanagement