Hoe behandel je LARS?

Written by Merel Zitter, 24-jun-2020

Find me on:

Het onderzoek in deze gerandomiseerde studie vergelijkt darmspoelen (TAI, transanale irrigatie) met PTNS (Percutaneous Tibial Nerve Stimulation) bij de behandeling van een ernstige vorm van LARS (Low Anterior Resection Syndrome). 

How to treat LARS

Het primaire doel van deze klinische studie, door Enriquez-Navascues et al., was het beoordelen van de werking van darmspoelen en PTNS bij de behandeling van patiënten met LARS aan de hand van een aantal scores.

Na een sfincter besparende operatie aan endeldarmkanker ervaart ongeveer 60-70% van de patiënten LARS. LARS is een combinatie van symptomen, waaronder:

  • fecale continentie
  • onregelmatige ontlastingspatronen
  • fecale urgentie
  • obstructie van ontlasting

De symptomen kunnen worden ingedeeld naar ernst met de LARS-score van:

  • geen LARS
  • milde vorm van LARS
  • ernstige vorm van LARS

Darmspoelen en PTNS zijn behandelvormen voor fecale incontinentie en obstipatie en deze gerandomiseerde studie onderzocht de klinisch relevante verbeteringen bij patiënten met ernstige LARS. Patiënten werden onderverdeeld in twee groepen. De ene groep werd behandeld met darmspoelen, de andere groep met PTNS.

Voor aanvang en 6 maanden na de studie werden LARS score, fecale incontinentie score (Vaiyez score), defecatie obstructie score (Altomare score), QoL & algemene gezondheidsscore en een VAS score afgenomen bij de patiënten. De scores werden vervolgens verzameld en geanalyseerd.

Het aantal succesvolle inclusies in de darmspoelgroep bedroeg 10 patiënten en in de groep voor PTNS 13 patiënten. Men zag een significante daling van de LARS- en fecale incontinentie score in beide groepen. Alleen in de groep voor darmspoelen bleek dit ook daadwerkelijk klinische relevant: 8 patiënten verschoven binnen hun LARS score van ernstig naar mild of geen.

De conclusie van de auteurs is dat darmspoelen, en niet PTNS, een positieve bijdrage levert aan de chronisch ernstige vorm van LARS en dat darmspoelen een behandeloptie dient te zijn bij alle afdelingen waar rectale chirurgie aangeboden wordt.


Download hier de samenvatting van Enriquez-Navascues et al., Colorectal  Disease, 2019

Onderwerp: darmspoelen, darmmanagement, Low Anterior Resection Syndrome (LARS)